Byta Utförare

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som beviljas efter den enskildes behov. Målet med hemtjänst är att underlätta för människor att bo kvar hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Från och med 1 oktober 2012 gäller Fritt val inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun. Fritt val har införts med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV).

LOV är en lag som reglerar vad som gäller för kommuner och landsting när de vill införa kundval inom hälsovård och socialtjänster. För dig som har fått hemtjänst beviljad innebär det en möjlighet att själv få välja vem som ska utföra ditt stöd.

All vård och omsorg finansieras av skattemedel. Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommunen eller en privat utförare. Utförarna kan inte konkurrera med varandra genom att ha billigare priser. Istället måste de leverera den bästa hemtjänsten så att fler vill välja dem

Hemtjänst beviljas alltid av kommunens biståndshandläggare utifrån den enskildes behov. Att ansöka om hemtjänst går till precis som innan valfrihet infördes. Skillnaden är att den som får hemtjänst beviljad har möjlighet att själv välja vem som ska utföra hjälpen.

Din biståndshandläggare kan ge dig information om vilka utförare du kan välja mellan men inte tala om för dig vilken utförare du ska välja. Du kan få stöd och vägledning i ditt val av din biståndshandläggare men du måste själv göra ditt val.

Du ska välja den utförare som passar just dig. Fundera kring vad som är viktigt för dig och hur du vill ha din hjälp utförd. Sedan kan du ta kontakt med de utförare som du kan välja mellan för att höra hur de kan motsvara dina förväntningar, önskemål och krav.

Du kan också höra dig för bland vänner och bekanta för att se om de kan rekommendera någon utförare.

Att välja utförare är en möjlighet men inte ett krav.

Kan eller vill du inte välja, behöver du inte. Du kommer alltid att få den hjälp du behöver ändå.

Alla utförare du kan välja mellan är godkända av kommunen. För att bli godkända måste utförarna uppfylla de krav som kommunen ställer. Kraven gäller alla utförare – även kommunens egen hemtjänst.

När du har bestämt dig för vilken utförare du vill ha så meddelar du ditt val till din biståndshandläggare. Du väljer själv hur och när du vill lämna ditt besked – antingen muntligt direkt till din handläggare eller skriftligt genom att fylla i en valblankett.

Om du vill kan du meddela ditt val redan när biståndshandläggaren är hemma hos dig på hembesök. Du kan också välja vid ett senare tillfälle och då ringer du in till Mottagningsgruppen på telefon 060- 19 25 50 och meddelar ditt val.

När du har meddelat vilken utförare du vill ha tar din biståndshandläggare kontakt med din valda utförare. Utföraren kontaktar sedan dig och tillsammans gör ni upp hur du vill ha din hjälp utförd.

Du får byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill. Du behöver inte tala om varför du vill byta utförare, varken för kommunen eller för din gamla utförare.

Vilka utförare du kan byta till får du reda på via webbtjänsten Fritt val – sök utförare eller genom att ringa Mottagningsgruppen på telefon 060 – 19 25 50.