Om Oss

INRIKTNING OCH PROFIL

Vi är ett familjeföretag som vill ge dig den
trygghet som ett litet familjeföretag kan ge,
med fokus på dig och dina behov.


Vi på MJK utgår från våra viktigaste
värdegrunder: bra omsorg, trygghet,
kontinuitet, respekt, gemenskap och
valfrihet, när vi jobbar för dig.


Våra mål är att ge en god omvårdnad som
utförs med kvalité och gott bemötande till
dig och dina anhöriga.


Vi tillhandahåller en gemensamt planerad
tillvaro för dig som utgår från dina behov
och dina önskningar.

VÄRDEGRUND

Vår vision ger verksamheten meningsfullt innehåll och anger också riktningen på vår verksamhet. Vårt dagliga arbete genomsyras av att bemöta varje kund som en individ. För att uppnå vår vision har vi sex ledord

Omsorg att se möjligheter i alla situationer, att förstå den enskildes och kundens behov samt att agera professionellt.

Trygghet att ge det lilla extra. Hög kvalitet, pålitlighet, trygghet och ständiga förbättringar är våra nyckelord.

Kontinuitet: att ha kontaktmannaskap där en personer har all ansvar kring kunden så att det som är beviljat utförs, samt att ha kontakten med anhöriga.

Respekt:  

Gemenskap: att kunden har möjlighet utöva sina intressen, att kunna planera sin fritid med kontaktpersonen, så att aktiviteter inte påverkar beviljad tid.

Valfrihet: att kunden, som beviljats stöd och hjälp i ditt hem, själv kan välja vilken utförare som ska ge dig hjälpen.