Personal

Anställda 15+2

 

Med engagerad och erfaren personal försöker vi matcha dina
behov och önskningar med rätt kompetens.

Vi som kommer till dig har lång erfarenhet inom omvårdnad
och är utbildade undersköterskor och skötare.

Vi erbjuder vår personal kontinuerlig vidareutbildning inom
olika områden för att kunna säkerställa en god kvalité.

 

Vi kan tala följande språk förutom svenska

Samtliga av personalen
• Engelska

Någon enstaka av personalen
• Finska